Donate to make an Arulmiku Murugan Temple a Reality

Thank you for supporting Murugan Temple.

BANK DETAILS

Bank : NORDEA

Account Name : SUOMEN HINDUT

IBAN No:  FI25 1745 3000 1691 61

SWIFT/BIC : NDEAFIHH