தொடர்புகளுக்கு

 

பின்லாந்தின் இந்துக்கள் சமூகம்

ஆலய முகவரி

Turkhaudantie 1

00700 Helsinki (Malmi)

மேலதிக தகவல்களுக்கு : 040 4603929

மின்னஞ்சல் :   info.suomenhindut@gmail.com